Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 

"Pomysł na biznes"
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
23 000 złotych dotacji na inwestycje + 1 000 przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia własnej firmy

Opis Projektu "Pomysł na biznes"

Projekt dotacyjny dla osób bezrobotnych, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Celem projektu jest stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
więcej

Ogłoszenie o naborze do Projektu "Pomysł na biznes"

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu "Pomysł na biznes".
więcej

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie "Pomysł na biznes"

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.
więcej

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami.
więcej

Listy rankingowe do projektu "Pomysł na biznes" – I nabór

Przedstawiamy listy rankingowe do projektu "Pomysł na biznes" - I-szy nabór do projektu.
więcej

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w I naborze

Informujemy, iż pierwszy nabór biznesplanów w ramach projektu "Pomysł na biznes" będzie prowadzony w terminie od dnia 23 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
więcej

Listy rankingowe wsparcia finansowego dla I grupy uczestników projektu

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla I grupy uczestników projektu.
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe dla uczestników projektu wyłonionych w I naborze

Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu "Pomysł na biznes" będzie prowadzony w terminie od dnia 30 listopadzie 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r.
więcej

Ocena wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe - I grupa uczestników projektu

Przedstawiamy informację o ocenie wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe - I grupa uczestników projektu.
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla uczestników projektu wyłonionych w I naborze do projektu

Informujemy, iż pierwszy nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu "Pomysł na biznes" będzie prowadzony w terminie od dnia 27 kwietnia 2018r. do dnia 08 maja 2018r.
więcej

Lista rankingowa wsparcia pomostowego przedłużonego dla I grupy uczestników projektu

Przedstawiamy listę rankingową wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla I grupy uczestników projektu.
więcej

Listy rankingowe do projektu "Pomysł na biznes" - II nabór do projektu

Przedstawiamy listy rankingowe do projektu "Pomysł na biznes" - II nabór do projektu.
więcej

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla Uczestników projektu wyłonionych w II naborze do projektu

Informujemy, iż drugi nabór biznesplanów w ramach projektu "Pomysł na biznes" będzie prowadzony w terminie
od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r.
więcej

Lista rankingowa wsparcia finansowego dla II grupy uczestników projektu

Przedstawiamy listę rankingową biznesplanów dla II grupy uczestników projektu.
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe dla uczestników projektu wyłonionych w II naborze do projektu

Informujemy, iż drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu "Pomysł na biznes" będzie prowadzony w terminie od dnia 11 kwietnia 2018r. do dnia 17 kwietnia 2018r.
więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla uczestników projektu wyłonionych w II naborze do projektu

Informujemy, iż drugi nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach projektu "Pomysł na biznes" będzie prowadzony w terminie od dnia 12 września do dnia 14 września 2018r.
więcej

Lista rankingowa wsparcia pomostowego przedłużonego dla II grupy uczestników projektu

Przedstawiamy listę rankingową wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone dla II grupy uczestników projektu po uwzględnieniu odwołań.
więcej
© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].