Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                

 


Od 1 czerwca 2017 roku
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
zaprasza do projektu "Dotacje na 50+"


 • Cel projektu

  Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 • Uczestnicy projektu 

  Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, po 50 roku życia chcące założyć własną działalność gospodarczą. Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

  Planowana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie woj. Śląskiego i nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis
  (górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo oraz w ograniczonym zakresie transport).

  W projekcie weźmie udział 28 osób w dwóch 14-osobowych grupach.  

 • Czas trwania projektu 

  01.06.2017 – 31.05.2019

 • Miejsce realizacji projektu 

  Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17. Spotkania szkoleniowe i doradcze będą mieć miejsce również w Katowicach.

 • Działania przewidziane w projekcie 

  1. Usługi doradczo-szkoleniowe:
   • szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h) 
   • opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu) 
   • doradztwo indywidualne (ok. 16h na osobę) 
  2. Przekazywanie wsparcia pomostowego - max. 1700 zł x 12  miesięcy (wsparcie podstawowe i przedłużone)
  3. Przekazywanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości - max. 23 000 zł.

 • Rekrutacja do projektu 

  Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie dwukrotnie. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu: Procedura naboru będzie kilkuetapowa:

  1. Analiza przesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymogami formalnymi 
  2. Analiza zgłoszeń pod kątem przedstawionego pomysłu na własną działalność
  3. Rozmowy z wybranymi kandydatami

  O wyborze do projektu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, lecz ocena gotowości i predyspozycji kandydata/-tki do założenia działalności gospodarczej oraz ocena szans powodzenia działalności na rynku

  Szczegółowo przebieg procesu rekrutacji opisany został w regulaminie projektu.

  Osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu.


 • Planowany harmonogram realizacji działań

  • lipiec-sierpień/wrzesień 2017 - rekrutacja do projektu I grupy uczestników
  • wrzesień 2017 - szkolenie dla I grupy uczestników projektu
  • październik - styczeń 2017 - doradztwo dla I grupy uczestników projektu, przygotowywanie wniosków o dotację
  • grudzień 2017/styczeń - luty 2018 - składanie wniosków o dotację przez I grupę uczestników projektu, uruchamianie wypłaty dotacji i jej rozliczanie
  • październik - grudzień 2017 - rekrutacja do projektu II grupy uczestników
  • styczeń 2018 - szkolenie dla uczestników II grupy projektu
  • styczeń - grudzień 2018 - wypłata wsparcia pomostowego dla I grupy uczestników
  • luty - marzec 2018 - doradztwo dla uczestników II grupy projektu, przygotowywanie wniosków o dotację
  • kwiecień - maj 2018 - składanie wniosków o dotację i wsparcie pomostowe przez II grupę uczestników projektu
  • maj - czerwiec 2018 - uruchamianie wypłaty dotacji i jej rozliczanie dla II grupy uczestników
  • maj 2018 - kwiecień 2019 - wypłata wsparcia pomostowego dla II grupy uczestników
  • styczeń 2018 - marzec 2019 - doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu
    

 • Kontakt w sprawie projektu:

  tel.: 32 72 85 968
  email: biznes@oddzial.fgsa.pl


Projekt Dotacje na 50+  realizowany jest przez Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020 Promocja samozatrudnienia.


 

© 2004 - 2017 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].