Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             


Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji
przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy

Komponent I


Cel udzielania pożyczki:

Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarze województwa śląskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

 • zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych
 • zakup nieruchomości
 • nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe
 • zakup majątku trwałego i wyposażenia
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i koncesji

Warunki udzielenia pożyczki:

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000,00 zł
 • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy
 • karencja:
  • w spłacie kapitału - maks. 9 miesięcy
  • w spłacie odsetek  - maks. 3 miesiące
 • prowizja i oprocentowanie pożyczki (w tabeli poniżej)

 
Okres spłat

 Oprocentowanie roczne Prowizja

 do 1 roku

 0,3 x stopa kredytu lombardowego 3%

 od 1 roku do 2 lat

 0,4 x stopa kredytu lombardowego 4%
 
od 2 lat do 3 lat

 0,5 x stopa kredytu lombardowego 5%

 * aktualną wysokość stopy kredytu lombardowego można

   sprawdzić na stronach internetowych NBP 

Dokumenty do pobrania:

 

© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].