Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

Fundusz pożyczkowy na finansowanie inwestycji
realizowanych przez Mikro i Małe Przedsiębiorstwa

Komponent IVc


Cel udzielania pożyczki:

Pomoc dla mikro i małych przedsiębiorstw (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.) z terenu województwa Śląskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka może być udzielana na inwestycje budowlane i remontowe

 • zakup dóbr i usług inwestycyjnych 
 • zakup środków trwałych i wyposażenia 
 • zakup majątku obrotowego - max 10% wartości pożyczki

Warunki udzielenia pożyczki:

Pożyczka może być udzielana maksymalnie w kwocie 120 000,00 zł.

 • okres spłaty - max 48 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału - max 6 miesięcy
 • prowizja - 3 % kwoty pożyczki
 • kwota pożyczki - max 75 % wartości inwestycji
 • wymagany minimalny wkład własny - 25% wnioskowanej kwoty pożyczki
 • oprocentowanie pożyczki (w tabeli poniżej)

 
Okres spłaty

 Oprocentowanie roczne

 do 1 roku

0,3 x stopa kredytu lombardowego 
 od 1 roku do 2 lat 
0,4 x stopa kredytu lombardowego


 od 2 lat do 3 lat

 0,5 x stopa kredytu lombardowego
 
od 3 lat do 4 lat

 0,6 x stopa kredytu lombardowego

       * aktualną wysokość stopy kredytu lombardowego można

          sprawdzić na stronach internetowych NBP 

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania pożyczek
 2. regulamin
 3. wniosek o pożyczkę
 4. formy zabezpieczeń
 5. wymagane dokumenty
 6. bilans
 7. rachunek wyników
 8. rachunek przepływów pieniężnych
 9. biznes plan / koncepcja zadania inwestycyjnego
 10. oświadczenie poręczyciela 
 11. kwestionariusz osobisty
 12. oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej
 13. oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis
 14. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis 
 15. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 16. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 17. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
 18. sprawozdanie – wykorzystanie pożyczki 
 19. sprawozdanie – udział środków własnych
 20. cennik usług dla komponentów pożyczkowych


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].