Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

Fundusz Pożyczkowy na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Komponent VII

Cel udzielania pożyczki:

Udzielanie pożyczek na finansowanie inwestycji rozwojowych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez MMŚP.

Przeznaczenie pożyczki:

 • nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych
 • zakup nieruchomości
 • nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe
 • nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
 • zakup surowców, materiałów oraz towarów

Warunki udzielenia pożyczki:

 • kwota maksymalna 500 000,00 zł na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
  z okresem spłaty do 7 lat i możliwością karencji w spłacie kapitału do 9 miesięcy
 • kwota maksymalna 250 000,00 zł na finansowanie celów obrotowych
  z okresem spłaty do 3 lat i możliwością karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy

Udzielane pożyczki oprocentowane są według zmiennej stopy referencyjnej, ustalanej na podstawie stopy bazowej, określonej przez Komisję Europejską (od 01.01.2019 r. stopa bazowa wynosi 1,87 %) powiększonej o marżę uzależnioną od oceny sytuacji ekonomiczno –finansowej przedsiębiorstwa i płynności zabezpieczeń prawnych spłaty pożyczki.

Prowizja 0,5 - 3,0% w zależności od okresu spłaty pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania pożyczek
 2. regulamin
 3. wniosek o pożyczkę
 4. formy zabezpieczeń pożyczki
 5. wymagane dokumenty
 6. bilans
 7. rachunek wyników
 8. rachunek przepływów pieniężnych
 9. biznes plan/koncepcja zadania inwestycyjnego
 10. oświadczenie poręczyciela
 11. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
 12. oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 13. kwestionariusz osobisty
 14. sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
 15. cennik usług dla komponentów pożyczkowych

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Finansowych tel. 32/ 72-85-977, 72-85-978, 72-85-979, 72-85-981, 72-85-984

© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].