Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zainicjowała utworzenie i została liderem Śląskiego Klastra Finansowego.

Głównym celem powołania Klastra było dążenie do rozwoju i doskonalenia oferty podmiotów świadczących usługi finansowe wspierające rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim oraz współpraca podmiotów pozwalająca na osiąganie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Porozumienie powołujące „Śląski Klaster Finansowy” zostało zawarte 15 listopada 2013 r.


Członkami Klastra są:

 • Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach (dawniej Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – Lider
 • Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej
 • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku Białej
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach


Głównymi celami Śląskiego Klastra Finansowego są:

 • organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami Klastra
 • organizowanie działań promocyjnych w zakresie oferowanych usług finansowych, w tym wspólna publikacja w czasopismach i broszurach informacyjnych, organizowanie wspólnych spotkań i konferencji
 • wspólne pozyskiwanie i nawiązanie stałych relacji z klientami zainteresowanymi korzystaniem z usług oferowanych przez uczestników Klastra
 • tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami spoza Klastra
 • współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) © 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].