Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


GARR S.A. ma za zadanie obsługę następujących działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka::

 • Działanie 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
 • Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
 • Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
 • Działanie 6.1 Paszport do eksportu
 • Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”


Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.poig.fundusz-silesia.pl »

© 2004 - 2017 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].