Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

FUNDUSZE STRUKTURALNE
 Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką  strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw  członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.
 Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach  wspólnotowej polityki regionalnej. W pełni korzysta z dostępnej pomocy na takich samych zasadach, jak pozostałe  państwa członkowskie.

Więcej informacji o Funduszach Strukturalnych dostępnych jest na stronie:   http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

W okresie programowania 2004 - 2006 GARR S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca, realizowała programy finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE:

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP):

 • Działanie SPO WKP 2.1
  "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo" skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.
 • Działanie SPO WKP 2.3
 • Działanie SPO WKP 2.2.1
  "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej.

 Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

 • Działanie 2.3a SPO RZL
  "Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,    Schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr".

Program Phare 2002

 • Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 • Fundusz Wsparcia na Doradztwo

Program Phare 2003

Do w/w programów nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie 

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wdrażanie Działania 2.5 oraz Działania 3.4 ZPORR zostało przekazane Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, który służył realizacji Narodowego Programu Rozwoju na lata 2004-2006.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

 Więcej informacji:  http://www.zporr.garr.pl 

Do w/w programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie

 © 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].