Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach


NASZĄ MISJĄ JEST

Świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz rozwoju województwa śląskiego poprzez współudział w opracowaniu koncepcji programów i projektów samorządu terytorialnego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych , przyciąganie inwestorów oraz promocja regionu.

NASZĄ WIZJĄ JEST

Doświadczona, kompetentna i silna kapitałowo instytucja wspierająca władze Samorządu Województwa Śląskiego w działaniach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz zdolna do realizacji zadań wynikających z przyjętych programów regionalnych.

NASZĄ STRATEGIĄ JEST

Obsługa i realizacja krajowych i zagranicznych programów i projektów, w oparciu o uzyskaną certyfikację standardu świadczonych usług w celu opracowywania skutecznych aplikacji o środki pomocowe.


POLITYKA JAKOŚCI
FUNDUSZU GÓRNOŚLĄSKIEGO S.A.
ODDZIAŁU W KATOWICACH


Zadowolenie klientów oraz satysfakcja ze wzajemnej współpracy z klientami, administracją rządową i samorządową oraz środowiskami naukowymi, gospodarczymi oraz mediami w ramach wdrażania programów Unii Europejskiej są najważniejszymi celami Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddziału w Katowicach.

Cele osiągane będą między innymi poprzez: 

  • realizację Misji, Wizji i Strategii 

  • harmonijny rozwój systemu jakości oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności zgodnie ze standaryzacją Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  • ciągłą poprawę jakości świadczonych usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, informacyjnych, szkoleniowych, finansowych – udzielanie pożyczek oraz obsługi dotacji docieranie z informacją do środowisk mogących skorzystać z pomocy Unii Europejskiej

  • prawidłową i zgodną z przyjętymi procedurami dystrybucję środków Unii Europejskiej

  • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych Pracowników


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].