Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

ul. Powstańców 17,  40-039 Katowice

 • NIP: 954-10-24-666, REGON: 272854582-00030
 • Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Numer KRS: 0000042922
 • Kapitał zakładowy: 131 567 320,00 zł
 • Kapitał wpłacony: 131 567 320,00


tel.: (32) 72 85 802,  faks: (32) 72 85 803

email: oddzial@oddzial.fgsa.pl

 internet: www.oddzial.fgsa.pl

SEKRETARIAT :        32 72 85 802

    Infolinia BUR:        32 72 85 700

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu: 
 • adres email: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl 
 • telefon:  32 360 70 62
               32 263 50 37 
 • adres: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu, ul. Jana Kilińskiego 25, 41-209 Sosnowiec

Punkt jest czynny: w poniedziałki w godzinach 07.00-17.00;
od wtorku do piątku w godzinach 07.30-15.30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku:
 • adres email: lpirybnik@oddzial.fgsa.pl
 • telefon: 32 431 50 25
              32 423 70 32
 • adres: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku,
  ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Punkt jest czynny: w poniedziałki w godzinach 07.00-17.00;
od wtorku do piątku w godzinach 07.30-15.30

Szczegółowy tematyczny wykaz telefonów

 

 

Temat

 

Numer bezpośredni

Zasady prowadzenia działalności na rynkach UE, kojarzenie partnerów gospodarczych

32 72 85 828
32 72 85 829
32 72 85 865

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora

32 72 85 903

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw

32 72 85 977
32 72 85 978
32 72 85 979
32 72 85 981
32 72 85 984

Wydział Instrumentów Finansowych

32 72 85 981
32 72 85 978
32 72 85 979
32 72 85 984

Śląskie Centrum Szkoleniowe

32 72 85 951

Szkolenia dla firm

32 72 85 951

Szkolenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą

32 72 85 962
32 72 85 968

Szkolenia dla osób pracujących

32 72 85 958

Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu

32 72 85 953

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

INFOLINIA BUR: 32 72 85 8700

Lista teleadresowa pracowników BUR ›››

Wydział Finansowo-Księgowy

32 72 85 811


Zapoznaj się z wydziałami działającymi w Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach »
© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].