Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             Wydziały

 

 • Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości 

  Fundusz Górnośląski S.A. w ramach Poddziałania 8.2.3. RPO WSL realizuje projekt pn. "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim" o wartości 179.999.647,71 zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 142.927.231,98 zł.
  Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

  Dyrektor Anna Bobka-Adwent, tel. 32 72 85 807
  e-mail: a.bobka@oddzial.fgsa.pl  
  Zastępca Dyrektora Katarzyna Matyja tel. 32 72 85 819
 • Wydział Instrumentów Finansowych

  Wydział prowadzi fundusze pożyczkowe przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, w tym celów inwestycyjnych i obrotowych, inwestycji  przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy oraz  inwestycji realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa. System Funduszy Pożyczkowych przyczynia się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

  Dyrektor Bartosz Szpura, tel. 32 72 85 981
  e-mail: b.szpura@oddzial.fgsa.pl
 • Wydział Doradztwa i Informacji
   
  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach w swej codziennej działalności kładzie ogromny nacisk na skuteczną promocję realizowanych projektów własnych i wdrażanych w Polsce i regionie programów wsparcia. Domeną tego Wydziału jest udzielanie zainteresowanym osobom, firmom i podmiotom rzetelnej, sprawdzonej informacji oraz doradztwa. Pracownicy Wydziału Doradztwa i Informacji - działając jak front-office - przygotowani są do rozwiązywania gospodarczych problemów klientów, podnosząc przez to ich efektywność działania, zwiększając konkurencyjność oraz wyzwalając istniejący potencjał.

  Enterprise Europe Network – działa od 2008 r. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i świadczy bezpłatne usługi na rzecz śląskich przedsiębiorców w zakresie  informacji na temat finansowania i prowadzenia działalności gospodarczej na Wspólnym Rynku oraz poszukiwania partnerów zagranicznych.

  Dyrektor Lucyna Sikora, tel. 32 72 85 828  
  e-mail: l.sikora@oddzial.fgsa.pl 
  Zastępca Dyrektora Iwona Czaplikowska, tel. 32 72 85 902
  e-mail: i.czaplikowska@oddzial.fgsa.pl 
 • Wydział Projektów i Szkoleń

  Śląskie Centrum Szkoleniowe przy
  Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego prowadzi działalność szkoleniową umożliwiającą poszerzenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności, adresowaną głównie do menedżerów, kadry małych i średnich firm, samorządów gmin i powiatów. Śląskie Centrum Szkoleniowe oferuje szkolenia otwarte, zamknięte, zarówno komercyjne jak i finansowane z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach nie tylko wdraża, ale również sama wykorzystuje Fundusze Strukturalne na realizację własnych projektów informacyjnych, szkoleniowych i doradczych.

  Dyrektor Ilona Waluga-Burek, tel. 32 72 85 960
  e-mail: i.waluga@oddzial.fgsa.pl 
  Zastępca Dyrektora Monika Szyk, tel. 32 72 85 966
  e-mail: m.szyk@oddzial.fgsa.pl 

 • Wydział Finansowo-Księgowy 

  Wydział zajmuje się obsługą finansową Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach oraz rozliczaniem projektów dotacji realizowanych przez przedsiębiorców korzystających ze wsparcia funduszy UE oraz rozliczaniem projektów własnych Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach.

  Główna Księgowa  Krystyna Sulima-Kurek, tel. 32 72 85 812  
  e-mail: finanse@oddzial.fgsa.pl


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].