Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zespole ds. Instrumentów Finansowych


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ekonomiczne
 • doświadczenie w zakresie analizy ekonomiczno – finansowej 
 • znajomość zagadnień z zakresu szacowania i zabezpieczania ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek 
 • podstawowa wiedza o podmiotach sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • znajomość zasad prowadzenia monitoringu oraz windykacji,
 • budowanie korzystnych relacji z klientami,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, sumienność i systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, wysoka kultura osobista, czynne prawo jazdy

Główne obowiązki: 

 • analiza merytoryczna i finansowa wniosków pożyczkowych, przygotowanie dokumentacji do decyzji
 • przygotowywanie i zawieranie umów pożyczkowych oraz zabezpieczeń prawnych 
 • przeprowadzania wizytacji sprawdzających sytuację finansową pożyczkobiorcy 
 • rozliczanie udzielonych pożyczek – zwalnianie zabezpieczeń prawnych 
 • sporządzanie okresowej sprawozdawczości 

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: oddzial@oddzial.fgsa.pl z dopiskiem: „Rekrutacja ZIF”

lub na adres:

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Zespół ds. Instrumentów Finansowych
ul. Powstańców 17,  40-039 Katowice

do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rekrutacji.


© 2004 - 2018 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].