Połączenie spółek FG S.A. oraz GARR S.A.

Na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 2 stycznia 2015 r. doszło do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

- Połączenie Spółek nie spowoduje zmian dla dotychczasowych Klientów Funduszu Górnośląskiego S.A. oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wierzymy, że zmiana pozytywnie wpłynie na jakość relacji z Klientami oraz poziom świadczonych usług – powiedział Andrzej Konieczny Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Fundusz Górnośląski S.A. Z dniem połączenia spółka GARR S.A. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu została oddziałem Funduszu Górnośląskiego S.A. i kontynuuje swoją dotychczasową działalność.

Głównymi celami połączenia było: lepsze wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej w wyniku efektu synergii, poprawa efektywności zarządzania realizowanymi projektami, a także lepsze wykorzystanie kapitału. W wyniku konsolidacji powstała duża instytucja finansowa wspierająca przedsiębiorczość w regionie. Połączenie potencjału i doświadczenia obu firm pozwoli na stworzenie szerszej i bogatszej oferty, szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców oraz lepsze wykorzystanie środków, szczególnie w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.Za 20 sekund zostaną Państwo
przekierowani na stronę główną