Misja

Misja Funduszu Górnośląskiego SA została sformułowana przy uwzględnieniu oczekiwań i wartości następujących interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie województwa śląskiego:

 • akcjonariusze Funduszu – podmioty samorządu regionalnego i samorządów lokalnych województwa śląskiego,
 • partnerzy Funduszu – podmioty Grupy Kapitałowej a także inne podmioty, z którymi Fundusz realizuje wspólne przedsięwzięcia oraz integruje swoją ofertę,
 • klienci Funduszu:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy,
  • grupy podmiotów podejmujących innowacyjne projekty, w tym w szczególności uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, środowiska naukowe,
  • osoby aktywizowane w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.
 • pracownicy Funduszu.

Misja Funduszu Górnośląskiego SA opiera się na następującym zbiorze wartości istotnych dla podmiotów związanych z działalnością Funduszu:

 • profesjonalizm przejawiający się w obsłudze klientów i kontaktach z partnerami,
 • wysoka jakość wynikająca z oferowania produktów o wysokiej atrakcyjności i konkurencyjności na rynku finansowym,
 • otwartość związana ze stałym dostosowywaniem palety oferowanych produktów do potrzeb klientów,
 • aktywność uwidaczniająca się w podejmowaniu wspólnie z innymi podmiotami innowacyjnych działań wspierających procesy rozwoju
 • w województwie śląskim,
 • środowisko wspierania realizacji karier zawodowych dla pracowników Funduszu,
 • elastyczność i kreatywność w tworzeniu nowych programów działania w odpowiedzi na oczekiwania naszych interesariuszy.

Fundusz Górnośląski SA jest najistotniejszym w województwie śląskim podmiotem:

   • kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego,
   • aktywnie uczestniczącym w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącym warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego,
   • inicjującym i angażującym się w partnerskie projekty zorientowane na wspieranie innowacyjnych procesów rozwoju regionu.
Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  Skip to content